Vlaggenmast plaatsen

Vlaggenmastshop.nl heeft jarenlange ervaring (in samenwerking met Formenta) met het plaatsen van vlaggenmasten. Wij werken met verschillende montageteams en het plaatsen van uw vlaggenmast(en) gebeurt snel en professioneel.

Kosten voor het plaatsen van een vlaggenmast

Bij de aanschaf van vlaggenmasten kunt u er voor kiezen om de masten door ons te laten plaatsen. De prijs per mast laten plaatsen bedraagt € 195,-- ex BTW voor kantelankers en muurbeugels en voor een oversteekkoker bedraagt dit € 100,-- ex BTW, dit is in volle grond op basis van onze plaatsingsvoorwaarden. De kosten voor het plaatsen zijn in Nederland en België gelijk. De voorrijkosten bedragen éénmalig € 75,-- ex BTW per locatie in Nederland en € 105,-- ex BTW per locatie in België. De afleverkosten van de masten in Nederland bedragen € 75,-- ex BTW voor één mast en voor iedere volgende mast € 7,50 extra. Voor België bedraagt dit € 125,-- ex BTW voor één mast en voor iedere volgende mast € 15,00 extra.

U dient zelf uit te zoeken of een vergunning van de gemeente nodig is op de te plaatsen locatie, wij doen dit niet voor u.

Indien u oude masten heeft staan kunnen wij deze voor €45,- per mast verwijderen en meenemen.

Hoe gaat het plaatsen in zijn werk

De plaatsing wordt verzorgd door professionele montageteams. Zij zorgen voor een stevige, betonnen fundering waarop de mast komt te staan. De plaatsing is inclusief herstel van het straatwerk, het eventueel inhangen van banieren of vlaggen en perfect loodrecht nastellen van uw masten. De monteurs melden zich bij u voordat ze aan he werk gaan en ze zorgen voor een keurige en vakkundige plaatsing van de masten. De locatie wordt na montage netjes achtergelaten. De werkzaamheden vinden plaats onder VCA-voorwaarden wat inhoudt dat de werkzaamheden professioneel en veilig worden uitgevoerd.

Plaatsingsvoorwaarden

Voor plaatsing dienen de volgende plaatsingsvoorwaarden in acht te worden genomen:

Locatie

- De plaatsingslocatie dient op een duidelijke ter beschikking gestelde plattegrond te worden ingetekend met maten in centimeters. Hiervan kan worden afgeweken wanneer u zelf aanwezig bent tijdens de plaatsing.

- De afstand van de montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie is maximaal 10 meter, over verhard terrein. Het terrein dient geschikt te zijn, om met montagevoertuigen (maximaal 20 ton) te kunnen manoeuvreren.

- De montagelocatie dient vrij te zijn van obstakels zoals bouwketen, auto's, materialen etc.

Bodemgesteldheid

- De mast dient in volle grond te worden geplaatst of in klinkerbestrating.

- Het terrein dient vrij te zijn van kabels, leidingen, funderingen, zware klei, puin, wortels etc.

- Aan de hand van de door u ter beschikking gestelde leidingtekening(en) -b.v. Klic-melding- zal er tot plaatsing worden overgegaan. Indien deze tekening(en) niet aan onze monteurs ter hand gesteld zijn of incorrect zijn wijzen wij elke vorm van aansprakelijkheid af. Een meerwerk factuur volgt indien er door incorrecte tekening(en) of het niet nakomen van deze voorwaarde meerwerk uitgevoerd is.

Afwerking

- Na plaatsing wordt het straatwerk hersteld.

- Uitgegraven grond wordt verspreid op het aanwezige terrein. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de opdrachtgever te zorgen dat dit wordt verwijderd.

- U dient er mee rekening te houden dat de grondpoer ongeveer 0-5 cm boven de grond of boven het straatwerk komt.

Voorbehoud

- Indien de weersomstandigheden (vorst, harde wind etc.) het niet toelaten om plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroepen wij ons op de clausule: onwerkbaar weer. Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet op FORMENTA WEGO vlaggenmasten verhaald worden.

- Plaatsingdata en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. FORMENTA WEGO vlaggenmasten behoudt zich echter het recht voor hiervan, zonder overleg vooraf, af te wijken. (Voortgang van andere werkzaamheden en verkeerssituaties).

- In het geval van meerwerk of noodzakelijke extra werkzaamheden geef ik hierbij akkoord dat de hieruit voortvloeiende kosten, op basis van nacalculatie, tegen de geldende uur- en km tarieven worden belast.

- Indien u bij plaatsing aanwezig wilt zijn dient u zelf contact te onderhouden met onze planning. Eventuele wachturen van onze monteurs zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Direct nadat plaatsing gereed is, dient u of een bevoegd persoon voor de verrichte werkzaamheden een akkoord te geven, middels een handtekening en naam in blokletters. Indien u of uw vertegenwoordiger niet (meer) aanwezig is/zijn beschouwen wij dit als uw akkoord.

- Wacht en reisuren als gevolg van één van bovenstaande punten, zal op basis van nacalculatie tegen de geldende uur- en kilometertarieven belast worden.

- De gebruiker dient zich te houden aan de voorschriften van FORMENTA WEGO vlaggenmasten. Het niet houden aan deze voorschriften ontslaat FORMENTA WEGO vlaggenmasten van elke schade.

Door u op de locatie ter beschikking te stellen

- Ongeveer 15 liter schoon leidingwater per betonpoer.

- 230 volt elektriciteit op maximaal 20 meter van de plaatsingslocatie.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »